Transhümanist Bir Distopya: Gattaca

“İnsan ruhunun geni yoktur.” Ölüm, hastalık gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi, aynı zamanda üstün fiziksel ve zihinsel işlevlere sahip bireyler yaratılması amacıyla teknolojinin kullanılması düşüncesi,…