Genç Kıraathane’de Neler Yapıyoruz?

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin Genç Okurlar Genç Yazarlar atölyesi, Aslı Tohumcu ve Serkan Gülpınar moderatörlüğünde 2017’den bu yana devam ediyor. Her dönemi iki ay süren atölyede dönem boyunca okunacak ana metinler belirli bir tema doğrultusunda seçiliyor, ek okumalarla ve katılımcıların kaleme aldıkları metinlerle destekleniyor. Haftalık buluşmalarla sürdürülen okuma ve yazma çalışmaları, katılımcılara faydalı bir tartışma ortamı sağlıyor. 

Bu dönem, 3 Kuşak 3 Kadın teması doğrultusunda Suat Derviş’in İstanbul’da Bir Gece, Ayfer Tunç’un Dünya Ağrısı romanlarını ve Ezgi Polat’ın Susulacak Ne Çok Şey Var Aramızda adlı öykü kitabını okuduk. Bu eserlere ek olarak, ortak konu ve kavramlar barındıran pek çok öyküyü eşzamanlı olarak inceleme fırsatı bulduk. Dikkat çekilen farklı noktalar sayesinde yeni okumalara açıldık ve yaptığımız okumaları yazarların hayat hikayeleri, söyleşileri ve röportajları ile besleyerek değerlendirdik. 

Aynı zamanda sürdürdüğümüz yazma çalışmaları ile bazen ortak başlangıçlardan farklı sonlara uzanan metinler kaleme aldık, bazense üzerine çalıştığımız metinleri tartışmaya açtık. Fikirlerimizi birbirimizle paylaştıkça metinlerimizin gelişimine katkı sağladık ve yazma ediminin çok uzaklarda gerçekleşen bir süreç olmadığını gördük.

Önümüzdeki dönemde, Ilya Kaminsky ile Sağır Cumhuriyet’e dair bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Peride Celal’in Melahat Hanımın Düzenli Yaşamı, Sevgi Soysal’ın Barış Adlı Çocuk ve Burçin Tetik’in Annemin Kaburgası adlı öykü kitaplarını okuyacağız. Heyecanla bekliyoruz!