Korkunun Yıkımı

Giriş: Korkuların dayanağı, en çok korku duyulan unsurdur. Tüm korku ‘nesne’leri bu unsur etrafında birleşir. Var olan ve var olabilecek diğer korkuların özünü de bu ana…