GENÇ KIRAATHANE’DE GEÇTİĞİMİZ ALTI AY

Lise ve üniversite çağındaki gençleri okumaya ve yazmaya teşvik eden ”Genç Okurlar, Genç Yazarlar Programı”nın ilk altı ayında, Şebnem İşigüzel’in Ağaçtaki Kız ve Mine Söğüt’ün Kırmızı Zaman adlı romanlarıyla, Engin Türkgeldi’nin Orada Bir Yerde adlı hikâye kitabını okuduk.

Bu üç kitabı okuma sürecimizi, 6-7 Eylül Olayları’ndan 10 Ekim Ankara Katliamı’na, İstanbul’un semt efsanelerinden cellat mezarlıklarına çok geniş bir yelpazede Türkiye ve dünya edebiyatından hikâyeler, filmler ve belgesellerle destekledik. Kitapların meselelerini ve anlatım dillerini incelerken yazarlarla yapılmış yazılı ya da görsel basındaki söyleşilerden de yararlanarak kitapların derinine inmeye çalıştık. Bu çalışma, bizi, yazarları atölyemizde ağırladığımız günlere de hazırlamış oldu.

Okuma süreçlerimize yazı alıştırmaları düzenli olarak eşlik etti. Kimi zaman bir tema etrafında, kimi zaman atölyede okuduğumuz bir hikâyenin bizi etkileyen bir cümlesinden veya bağımsız bir cümleden, fikirden yola çıkarak değişik türlerde hikâyeler yazıp, bunları atölyede hep birlikte masaya yatırarak ayrıntılı bir şekilde inceledik, gelecekte yazacağımız hikayelerin daha ustalıklı olması için neler yapabileceğimizi belirledik.

Şebnem İşigüzel’in romanına değişik finaller, Mine Söğüt’ün romanından yola çıkarak birer İstanbul efsanesi ve Engin Türkgeldi’nin kitabından yola çıkarak bir intihal, yazı hırsızlığı hikâyesi kaleme aldık ve bu hikâyeleri atölyemizde ağırladığımız yazarlarımızla da paylaştık. Bu yazar buluşmalarında, konuklarımıza hem eserleri hem de yazma süreçlerine dair merak ettiğimiz her şeyi yüz yüze sorma fırsatını yakaladık.

Önümüzdeki dördüncü iki aylık dönem için Yavuz Ekinci’nin Peygamberin Endişesi adlı romanını okumaya karar verdik.

                                                   Genç Okurlar, Genç Yazarlar Programı Öğrencileri