Bulut İmparatorluğu

Uzakta, buğulu dünyanın içinde, genç bir adam eski ustasıyla karşılaştı. Genç, pişmanlık duyuyordu ve yaşlı adamdan af dilemek istedi. Shukyonun inançlarının en derininde eğitilmemiş insanlar —ki onlar, hayvanlardan daha kördürler— farkında olmadan ikisinin arasından yürüyüp geçti, ağır ağır, suda hareket ediyormuşçasına.